3 Axis

  • 1x OKK KCV600
  • 1x OKK VM7 III 40 HP perfect for Steel and Ti
  • 1x Mori Keiki MV-80
  • 1x Mori Seiki MV-65 (MV653/50)
  • 1x OKK VM5
  • 3x Mori Seiki SV500
  • 1x Mori Seiki SV50
  • 1x Mori Seiki SV-400